Népesedési világnap - július 11.

A szén hasznosítása megkétszerezte, az olajé a hatszorosára növelte a Föld népességét. A világ ma évente több mint 80 millió emberrel gyarapodik, és 2030-ra már közel 9 milliárdan élünk a Földön. Vajon még mennyi embert képes eltartani a Föld – ezekre a kérdésekre kerestük a választ a népesedési világnapon.

Még soha nem élt egy időben ennyi ember a Földön. Több mint 10 000 nemzedék kellett ahhoz, hogy az emberi népesség létszáma elérje a 2 milliárdot. Azután egyetlen nemzedék élete során (a II. világháború után születettek életében) nőtt a földi népesség száma 2 milliárdról 7,4 milliárdra.

A robbanásszerű népességnövekedés alapja a technikai fejlődés és a jobb egészségügyi ellátás. A fosszilis üzemanyagok, az olaj bősége nélkül mindez nem válhatott volna valóra. Ezt jól jelzi a fosszilis energiák, különösen az olaj egyre hatékonyabb kiaknázásának és a népességnövekedésnek az egymásra vetített grafikonja. A szén hasznosítása megkétszerezte, az olajé a hatszorosára növelte a Föld népességét.

Nemcsak a népesség száma nő, hanem a születéskor várható átlagos élettartam is - 1950 és 2010 között közel 22 évvel emelkedett, a világátlag megközelítette a 69 életévet.

Az egyes földrészeket igen eltérő módon érintette a népességnövekedés. Az afrikai kontinensen 1950 óta csaknem 5-szörösére nőtt a népesség, Ázsiában és Latin-Amerikában pedig több mint a 3-szorosára. A legkisebb növekedés Európában volt, mindössze 1,35-szeres. Mindez átrajzolta a Föld népességének kontinensek szerinti eloszlását: Ázsia népessége jelenleg közel 6-szorosa, Afrikáé pedig már most 1,5-szerese az európainak. (Afrika népessége folyamatosan nő, 2050-ig a jelenlegi 3,8-szeresére az ENSZ szerint.)

10 milliárd étvágya

Sokan vagyunk, és még többen leszünk. Az ENSZ legutóbbi, 2013-as becslése szerint lassuló ütemben, de tovább növekszik Földünk népessége, a 2060-as évek elején 10 milliárd fölé emelkedik, és az évszázad végén megközelíti a 11 milliárdot.

A jelenlegi fogyasztási szinten legfeljebb 4,7 milliárd ember élhetne bolygónk ökológiai határain belül. 2015-ben már augusztus 13-án elértük a túlfogyasztás napját. Vajon meddig bírják a növekvő életszínvonal és a növekvő lélekszám terhelését a Föld véges erőforrásai?

2030-ra 60%-kal nő a világ szükséglete élelmiszerből – addigra közel 9 milliárdan leszünk. Az emberiség növekvő étvágya érinti az ivóvízigényt, a nyersanyagok, az energia, a kőolaj iránti növekvő keresletet. A világ hústermelése kétszer annyival nőtt az elmúlt 40 évben, mint a Föld népessége, a vízfelhasználás pedig 100 év alatt nőtt kétszer gyorsabban, mint a népesség. A Föld édesvízkészlete viszont állandó: 200 000 km3 – ebből lehet csak kielégíteni a növekvő igényeket. Ahhoz, hogy a ma élő 7,4 milliárdos népesség minden tagja ugyanannyi vizet használjon naponta, mint a fejlett országok lakossága, már most 3,5 Föld édesvizére lenne szükség. Csak egy Földünk van.

Alkalmazkodás és váltás

Változtatnunk kell fogyasztási szokásainkon, alkalmazkodnunk kell az éghajlatváltozáshoz - az aszály, elsivatagosodás, vízhiány, kimerülő termőtalajok és viharkárok okozta gyakoribb termésveszteséghez.

A klímaváltozást lassító intézkedések sorában épp ezért előtérbe került az étrendváltás a megújuló energiák és az energiahatékonyság támogatása mellett. Enni mindenkinek kell, márpedig étrend és éghajlat összefügg - sokkal több szennyezést elnyelő, oxigént adó erdő maradna és kevesebb energia, víz fogyna, ha csökkentenénk a nagy termőföld és vízigényű hús fogyasztását – ez egészségünknek is jót tenne. Ezért is lett 2015 a talaj és 2016 a hüvelyesek éve. 

Számít a képzettség

A magasabb iskolai végzettség elősegíti a tudatos családtervezést. Az iskolai végzettség szintjének emelkedése tudatosabb családtervezéssel és csökkenő termékenységgel párosulhat a kevésbé fejlett országokban is a Wittgenstein Centre kutatóinak legutóbbi becslése szerint, és ez lassíthatja a világnépesség növekedési ütemét. Előrejelzésük közepes változata szerint a világ népességszáma már 2060 és 2080 között elérné maximális lélekszámát (9,4 milliárd fő), majd az évszázad végére 9 milliárdra csökkenne.

Forrás: FNA/ENSZ FAO

Kapcsolódó cikkek

Mit tehetsz Te? - heti kihívások

Az emberiség legnagyobb dilemmája

13+1 tény az élelmezés helyzetéről

Étrend és éghajlat

Versenyezz a fákkal

Kína megfelezi húsfogyasztását

Népességrobbanás

Túlfogyasztás napja

Túlhasználat

Népességnövekedés 2015