8 milliárd ember – és a fele nő

Túl sokan vagyunk? Túl kevesen? Nehéz kérdés. Már 8 milliárdan élünk a Földön, és a népesség 49,7%-a nő, de megítélésük, helyzetük gyakran még mindig másodlagos a férfiaké mögött. A nők 44%-a még mindig nem dönthet szabadon, hogyan éljen, mit és meddig tanuljon, hány gyereke legyen… A kérdés, hogy ennyien hogyan élünk - július 11. a népesedés világnapja.

Tény, hogy az emberek, haszonállataik, a vadonélő állatok és az érintetlen természet aránya mára drámain megváltozott a holocén 10 000 éve alatt – és ez erősen hat a Föld eltartóképességének határaira. A kérdés inkább az, hogy hogyan élünk ennyien nap mint nap.

Több százezer évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a világ népessége 1 milliárd főre növekedjen, majd az utóbbi 200 év alatt, a szén és az olaj kora idején a hétszeresére nőtt. 2011-ben a világ népessége elérte a 7 milliárdot, 2022-ben a 8 milliárd főt, 2030-ban várhatóan 8,5 milliárdra, 2050-ben 9,7 milliárdra, 2100-ban pedig 10,9 milliárdra nő – és a népességnövekedésnek messzemenő következményei lesznek a következő generációk életére.

Tények: Míg az 1970-es évek elején a nőknek átlagosan 4,5 gyermekük volt; 2015-re a világ teljes termékenysége 2,5 gyermek/nő alá esett globálisan, de a helyzet térségenként változó. Az átlagos globális élettartam viszont nőtt, az 1990-es évek eleji 64,6 évről 2019-re 72,6 évre. Gyorsul a városiasodás és az elvándorlás is. 2007 volt az első év, amikor többen éltek városi területeken, mint vidéken, és 2050-re a világ népességének körülbelül 66%-a él majd városokban.

Mindez befolyásolja a gazdasági fejlődést, a foglalkoztatást, a jövedelemelosztást, a szegénységet és a szociális védelmet, az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz, higiéniához, vízhez, élelemhez és energiához való egyetemes hozzáférést. A döntéshozók felelőssége, hogy tudják, épp hány ember él a bolygón, hol vannak, hány évesek, hány gyerekük lehet, merre indulnak és meddig élnek - és a felelős döntésben létfontosságú a szerepe a nemek közötti egyenlőség megteremtésének. 

Számít az egyenjogúság

Számít, hogy mit akarnak a nők és a lányok. Ők teszik ki a világ népességének 49,7%-át, de gyakran figyelmen kívül hagyják őket a népesedési vitákban, és a népesedési politika megsérti jogaikat.

Ez a mindent átható igazságtalanság távol tartja a nőket és a lányokat az iskolától, az eltartó munkahelytől és a vezetői pozícióktól; korlátozza egészségükkel, szexuális és reproduktív életükkel kapcsolatos döntéseiket; és fokozza kiszolgáltatottságukat az erőszakkal, a káros gyakorlatokkal és a megelőzhető anyai halállal szemben - kétpercenként hal meg egy nő terhesség vagy szülés miatt.

„A nemi alapú diszkrimináció mindenkinek – nőknek, lányoknak, férfiaknak és fiúknak – árt. A nők egyenjogúsítása, befektetés az oktatásukba minden embert, közösséget és országot felemel." (António Guterres ENSZ-főtitkár)

Számít, hogyan élünk

A nemek közötti egyenlőség létfontosságú egy igazságosabb, rugalmasabb és fenntarthatóbb világ megteremtése érdekében. A nők és lányok kreativitása, találékonysága, erőforrásai és ereje alapvető fontosságúak a jövőnket fenyegető demográfiai és egyéb kihívások kezelésében, beleértve az éghajlatváltozást és a nemzeti, nemzetközi konfliktusokat.

A tények is ezt igazolják – ahol jobban érvényesül a nők egyenjogúsága, szabad döntési joga, ott családjaik mérete fenntartható és jobban boldogulnak. Ezt szemlélteti az UNFPA 2023. évi, a világ népességének helyzetéről szóló jelentése is.

Nem az a kérdés, hogy hányan vagyunk, hanem hogy hogyan élünk, és hogy életmódunk milyen hatással van jövőnkre, a Föld eltartóképességére, a biológiai sokféleségre, a klímaváltozásra, a vízkörforgásra, a tápanyagkörforgásra, a földhasználatra, a mesterséges anyagokra... ebben kulcsszerepe van a nőknek is.

Forrás: FNA/ENSZ 

Kapcsolódó cikkek

Feszegetjük létünk határait 2.

Agyonnyomjuk a vadvilágot

Feléljük a Föld forrásait

Bolygónk jovóje - létünk határai - dokufilm

Népesedési világnap 2016

Népességrobbanás

Fogy az időnk - tennünk kéne végre

Mit tehetsz Te?