Beszámolók

A 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 28. § (1) bekezdése értelmében a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. (Cnytv.) 39. § (1) bekezdése a közzététel módjára vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy a beszámolót az OBH részére kell megküldeni. A honlappal rendelkező civil szervezetek ezen felül a beszámoló honlapon történő elhelyezésére is kötelesek.

 

2012

A Föld Napja Alapítvány 2012. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2012. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

 

2013

A Föld Napja Alapítvány 2013. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2013. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

 

2014

A Föld Napja Alapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2014. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

 

2015

A Föld Napja Alapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolója

Beszámoló 1. oldal

Beszámoló 2. oldal

Beszámoló 3. oldal

A Föld Napja Alapítvány 2015. évi közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

 

2016

A Föld Napja Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (OBH-nak határidőre beküldve)

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

Közhasznúsági 5. oldal

Közhasznúsági 6. oldal

Közhasznúsági 7. oldal

 

2017

A Föld Napja Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Közhasznúsági 1. oldal

Közhasznúsági 2. oldal

Közhasznúsági 3. oldal

Közhasznúsági 4. oldal

Közhasznúsági 5. oldal

Közhasznúsági 6. oldal

Közhasznúsági 7. oldal

 

2018

Az alapítvány a Fővárosi Törvényszék 2018. október 25-én jogerőre emelkedett 124.Pk.62.068/1990/41. sz. végzése értelmében "megszűnt".