Népességrobbanás

Meddig bírja a Föld?

Még soha nem élt egy időben ennyi ember a Földön. 2022 végére átléptük a 8 milliárdot, miközben alig több, mint egy évtizede, 2011 elején a 7 milliárdot. Bolygónk népessége ma már több mint két és félszerese az 1960-as értéknek – akkor még csak 3 milliárdan éltünk a Földön.

Több mint 10 000 nemzedék kellett ahhoz, hogy az emberi népesség száma elérje az 1 milliárdot, és míg a 2 milliárdig csak 130 év telt el, addig a 6 és 7 milliárd között már csak 12 év. Egyetlen nemzedék élete során (és éppen a II. világháború után születettek életében) nőtt a földi népesség száma 2 milliárdról 7 milliárdra. A robbanásszerű népességnövekedés alapja a technikai fejlődés és jobb egészségügyi ellátás. A fosszilis üzemanyagok, az olaj bősége nélkül mindez nem válhatott volna valóra. A szén hasznosítása megkétszerezte, az olajé a hatszorosára növelte a Föld népességét. A világ ma évente több mint 80 millió emberrel gyarapodik, és 2040-re várhatóan már 9 milliárdan élünk a Földön.

FRISSÍTÉS: A legújabb, 2024-es ENSZ prognózis szerint lassul a növekedés üteme - napjainkban évente 1,1%-kal gyarapodik a Föld lakossága, elmaradva a 60-70-es évek 2%-os tempójától. Bár 2023-ban, egy év alatt még 75 millióval nőtt a Föld népessége, ám a termékenység visszaesése miatt további lassulás várható. A közepes szintű prognózis szerint az eddig jelzett 11,2 milliárd helyett 2100-ban előreláthatólag 'csak' 10,3 milliárdan leszünk. Ám ez sok, ha továbbra is ilyen ütemben túlfogyasztunk.

Népességszámláló worldometers percről percre itt. 2012-ben 82,1 millióval nőtt a világ népessége - 1994 óta ez volt a legnagyobb éves növekedés. A népességrobbanás kérdéskörével A világ helyzete 2012 c. kötet is foglalkozik. (Kattints a KSH-ábrára, és a kurzor mutatja, hol hányan élünk majd évről évre.)

Míg a világ  fejlődő országaiban robbanásszerű a növekedés, addig a fejlett országokban csökken a születések száma és elöregszik a társadalom. A fejlődő államokban egy asszonynak napjainkban átlagosan 5-6 gyermeke születik, az Egyesült Államokban 2,0, Kanadában 1,5, míg hazánkban 1,3.

A NÖVEKEDÉS 97 SZÁZALÉKÁT A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK ADJÁK

Ha a Föld 2016-ban egy 100 lakosú falu lenne, 60 ázsiai, 16 afrikai és 10 európai lakna benne. 2050-re ennek a "falunak" a lakossága várhatóan 133-ra emelkedik, és köztük 73 lenne ázsiai, 33 afrikai és 10 európai, vagyis az európaiak és az ázsiaiak aránya csökkenne, az afrikaiaké növekedne.

Az elmúlt 50 évben az afrikai kontinensen Elefántcsontpart lakossága nőtt a leggyorsabban, míg Ázsiában India vezet népességének 782 milliós növekedésével, Kína 111%-os népszaporulata a születésszabályozás miatt elmarad a világ átlagától, Japán népessége pedig mindössze 36%-kal nőtt 50 év alatt. India népessége 2030-ig várhatóan Kínát is megelőzi – akkorra Indiában fog élni az emberiség hatoda.

A következő négy évtizedben is Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és a Karibi térség országaiban nő a világ népessége – e fejlődő államok adják 2050-ig a népességnövekedés 97%-át. A népességrobbanás addig tart, amíg a születési arányszám nem igazodik a csökkenő halandósági rátához. Becslések szerint jelenleg másodpercenként 4,2 ember születik a világon és 1,8 hal meg.

Európa népessége fogyóban

Európa népessége mindössze 21%-kal nőtt az elmúlt 50 évben, miközben az USA népessége 72%-kal gyarapodott. Az Európai Unió 27 tagállamának lakossága 2050-re tovább csökken, a kontinens demográfiai súlya a jelenlegi 12%-ról 7%-ra esik vissza annak ellenére, hogy nő a bevándorlók száma. Az unió teljes népességén belül 2005-ben 8,3%-ot, körülbelül 40 millió embert tett ki a bevándorlók aránya.

Magyarországon 2005-ben mintegy 316 000 bevándorló élt, túlnyomó részben magyar nemzetiségűek. Magyarország népessége ennek ellenére folyamatosan csökken, míg 2008. végén 10,034 millióan éltünk az országban, 2022. októberében már 430 ezerrel kevesebben: 9,604 millióra fogyott az ország népessége a KSH szerint. A hazai népesség kiugróan sokat fogyott 2020 májusa, a járvány berobbanása óta – a halálozások száma jelentősen (21%-kal) emelkedett, a születéseké kismértékben (1,6%-kal) csökkent 2021 áprilisáig az előző év ugyanezen időszakához képest. 2050-re 8,7, 2100-ra 7 millió körül lesz az ország lakossága az ENSZ prognózisa szerint.

Egyes fejlett országok népességének öregedése a népességcsökkenés szükségszerű velejárója, bár a világátlagot tekintve még mindig fiatal népesség lendülete biztosítja a populáció globális növekedését a következő évtizedekre. Mindemellett a várható élettartam is növekszik világszerte, a 21. században az átlag 70-ről 80 évre. Egy 2012 júniusi jelentés szerint a népességnövekedés ökológiai fordulópont felé taszítja a világot, amely után társadalmi és ökológiai instabilitás következik.

Hétmilliárd ember étvágya

Nemcsak a népesség száma nő, hanem az élettartam is. Kétszáz éve 1 milliárd ember élt a Földön, ma 7-szer annyi. Kétszáz éve még 30 év alatt volt a születéskor várható átlagos élettartam, ma közel 70 év. A Föld véges erőforrásait a növekvő lélekszám, a növekvő élettartam és a növekvő életszínvonallal járó túlfogyasztás is egyaránt megterheli.
Tovább