TELEPÜLÉS

Az, hogy egy település milyen, hogyan lehet ott élni, hogyan fejlődik, nemcsak az önkormányzattól, a képviselőktől, a beruházóktól és a pénztől függ, hanem nagymértékben az ott lakóktól is.
Az érvényes jogszabályok, a demokrácia számtalan lehetőséget nyújt a cselekvésre, ám ezzel nem mindig élünk. Tájékozatlanságból, kényelemből, érdektelenségből. A tájékozottság érdekében a jogszabályok nyújtotta lehetőségek ismertetése mellett jó néhány példával kíséreljük meg felhívni a figyelmet az egyéni, civil kezdeményezések, a közösség erejére.

2004. évi közigazgatási törvény

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Békéltető testületek

Megkönnyítheti a peren kívüli megegyezést.

Biomassza

A biomassza energetikai célú felhasználása esélyt ad a településeknek, hogy nagyfokú függési helyzetükön enyhítsenek, megtanulják kiaknázni a helyi adottságokat. Minden településnek a saját adottságai mérlegelése után célszerű döntenie arról, hogy milyen megoldást választ. Energiaültetvények telepítése előtt meg kell vizsgálni a lehetséges környezeti, természeti hatásokat.

Bontási, építési hulladék

Magyarországon az épületek, utak és egyéb építmények bontásából, átalakításából származó hulladékok hasznosítása lényegében megoldatlan. Másodnyersanyagként jelenleg mintegy 2-3% újrahasznosításuk aránya. Legtöbbször a települési hulladéklerakókra kerülnek, rosszabb esetben illegálisan lerakva közvetlenül terhelik a környezetet.

Inert hulladék (eddigi jogszabályi definiálatlansága miatt) leginkább építési és bontási hulladékként, kitermelt földként vagy sittként ismert. Igaz, a keletkező építési és bontási hulladék legnagyobb hányada inertnek tekinthető, de ez nem a teljes mennyiségre igaz, azaz az inert és az építési és bontási hulladék kategóriák nem egymás helyettesítői.

Az építési-bontási hulladékkal lerakási, valamint az ebből adódó környezetvédelmi és terület-felhasználási problémák miatt komolyan kell foglalkoznunk. Vannak olyan bontási hulladékok is, melyek tartalmaznak veszélyes komponenseket, pl. festékmaradékokat vagy azbesztet.

Magyarországon ugyan még gyerekcipőben jár, de olykor-olykor előfordul az építési-bontási hulladék, hétköznapi szóhasználattal élve a sitt hasznosítása.

Civil képviselet

A Levegő Munkacsoport és a Természetvédők Szövetségének közös kiadványa betekintést nyújt a civil szervezetek képviselői számára az eredményes érdekérvényesítés és lobbizás világába.

Civil keret

A Nemzeti Civil Alap (NCA) jövőre várhatóan mintegy 2-3 milliárd forintos forrással gazdálkodhat, ami harmada-negyede a néhány évvel ezelőttinek, így a zöld civil szervezetek forrásai, és lehetőségei is szűkülnek – mondta Jávor Benedek, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke.

Több száz civil szervezet és ezzel együtt több ezer munkahely szűnhet meg, ha a kormányzat tovább csökkenti a szektor támogatására szánt költségvetési forrásokat. 73 civil szervezet nyilatkozatban fordult a Kormányhoz.

Civil kezdeményezésű jeles napok

Föld napja. A világ első civil környezeti ünnepe. Magyarországon 1990. óta ünnepeljük minden évben április 22én a mára már önszerveződő környezeti megmozdulássá vált napot. Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.

Autómentes nap. Ez a nap minden év szeptember 22-én megmutatja a város autók nélküli arcát: amikor kevesebb a szmog, a zaj, gördülékenyebb a közösségi közlekedés és több teret kapnak a társadalmi kezdeményezések.

Ne vásárolj semmit nap! Minden év november utolsó péntekje figyelmeztet advent előtt a felesleges fogyasztásra.

Civil szervezet alapítása

Ezen az oldalon hasznos információkat találhatsz, hogyan alapíthatsz saját egyesületet, hogyan szerezz tagokat, mi szükséges a közhasznú státusz eléréséhez, hogyan működtesd az egyesületedet. Bármilyen egyesületre alkalmazhatod ezeket az alapelveket, legyen az sport, természetjáró vagy más témájú.

Civil Társ díj

A „Valódi Civil Partnerségért díj” keretében civil szervezetek olyan helyi – önkormányzati vagy területi – közigazgatási intézményeket jelölhetnek, melyek a civilekkel való példás, partneri magatartásról tettek tanúbizonyságot.

Civil társadalom

A civil szervezetek a nyugati társadalmakban hagyományosan a közösség összetartó erejét tükrözték. A rendszerváltás után Magyarország élen járt a kormányzattól független civil szervezetek alakításában. Néhány év alatt mintegy 60 000 szervezet jött létre, és nehézségeik ellenére azóta is gyarapodtak létszámban, rutinban és elismertségben.

Cserebere piac Budapesten

A Zöld Fiatalok Egyesület, a Nap Klub Alapítvány és a Kesztyűgyár Közösségi Ház minden hónap utolsó péntekén cserebere piacot szervez.

Megosztanád olvasmányélményeidet másokkal? Van olyan könyved, ami kétszer is megkaptál? Esetleg meguntad, százszor olvastad és továbbadnád? Akkor ott a helyed a ROHAM első irodalmi cserebere piacán!

A Ne vásárolj semmit! nap (link: Település – Ne vásárolj semmit nap!) alkalmából ruha cserebere börzét szervezünk a budapesti ZöldBoltban, ahova Mindenkit szeretettel várunk! Mottónk: Ne vásárolj újat, inkább cseréld a régit!

Újra ingyenes könyvcserebere lesz Budapesten 2011. november 6-án. Szerezz be új könyveket megunt, vagy már sokszor olvasott könyveidért cserébe! Ne dobd a kukába a feleslegessé vált darabokat, inkább légy zöld és add tovább!

A budapesti Messzelátó Egyesület Ne vásárolj semmit! nap (link: Település – Ne vásárolj semmit nap!) alkalmából növény cserebere börzét szervez. Ne dob ki, inkább hozd el megunt, túlburjánzott, ajándékba szánt növényeidet, vagy kedvenc magjaidat.

Dunakeszi láp

A dunakeszi láp megsemmisítésére irányuló fondorlatok tárháza egy újabb, ördögien cinikus trükkel bővült 2011 őszén. Válasz a Zöld Zóna Országos Környezetvédelmi Egyesület lápmegállapítást vitató fellebbezésére.

Báránybőrbe bújt farkas, avagy a természetkárosító lobbi határtalan becstelenségének egy újabb megnyilvánulása lápügyben. A dunakeszi láp megsemmisítésére irányuló fondorlatok tárháza egy újabb, ördögien cinikus trükkel bővült 2011 őszén.

Egészséges környezethez való jog

28/1994. (V. 20.) AB határozat indoklásának III./1. pontja: Az Alkotmány 18. §-a szerint a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Közzétéve a Magyar Közlöny 1994. évi 55. számában.

Égetőművek

Hulladékégetők: a kormány már évekkel ezelőtt döntött: a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése helyett a megállíthatatlanul növekvő szeméthegyek elégetését tekinti a hosszú távú megoldásnak. Ráadásul jövedelmező üzlet is, amihez jelentős uniós forrásokat lehet felhasználni.

Elektronikus információszabadságról szóló törvény

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.

A Reflex Környezetvédő Egyesület által működtetett Civil kontroll honlapján olvashatunk a törvény alkalmazását vizsgáló civil kutatásról, amelyben a veszprémi Csalán Egyesület, a győri Reflex Egyesület és a szombathelyi Kerekerdő Alapítvány vett részt.

Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.)

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.

EU-s megújuló energia pályázatok

Friss, hiteles európai uniós pályázati hírek egy helyen.

Zöldgazdaság-fejlesztési Program

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Napenergiát hasznosító pályázat indul közel 3 milliárd forint értékben.

Európa Zöld Fővárosa cím

Stockholm az első díjazott. Stockholmot többek között a víztisztítás, valamint a városi közlekedési díj bevezetése terén elért eredményeiért díjazták.

Budapest főváros közgyűlése megszavazta, hogy 2010-ben Budapest benyújtja pályázatát az Európa Zöld Fővárosa címért, noha városunk tizedannyira sem zöld, mint az előző évi pályázók. Igaz, az első forduló teljességgel ingyen van.

Európai Hulladékcsökkentő Hét

November utolsó hetében 2000 szemléletformáló projekt és akció, 21 európai régióban, 7 nap, 1 közös cél: csökkenjen a hulladékok mennyisége! Nem, nem szelektív gyűjtés. Nem modern, csővégi „hulladékgazdálkodj okosan” játék! Megelőzés, csökkentés, „nem termelés” – annak rendje módja szerint, ahogy azt kell!

Fás szárú növények és cserjék védelme

346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet a fás szárú növények védelméről.

2009 januárjától kötelező pótolni a közterületen kivágott fát és cserjét, nagyobb szabad víz- és légáteresztő felületet kell biztosítani a burkolatba ágyazott növényeknek, tilos a csonkításuk és károsításuk, szigorodott a kivágásuk engedélyezése, óvni kell őket a káros téli sózó anyagoktól, és akár 100 000 forintos pénzbírsággal is sújtható a fás szárú növények védelmének megsértője.

Fenntartható fejlesztés kalauz

Ellenőrző lista településfejlesztéshez. A lista segíti a fejlesztést ellenőrző tisztségviselőket, a politikai döntéshozókat és a tervezőket abban, hogy felbecsülhessék egy-egy fejlesztési projekt mennyire tartalmazza a fenntarthatóság elveit.

Fenntartható település

Gazdasági eszközök a fenntartható településfejlesztéshez. Az Európai Unió tagországai közös területfejlesztési célokat tűztek ki, a megvalósítás azonban nemzeti hatáskör.

Fényszennyezés

Kolláth Zoltán, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének munkatársa szerint korántsem biztos, hogy unokáink fogják látni a Tejutat. Az ok: a fényszennyezés.

A fényszennyezés visszaszorítása érdekében Magyarországon a természet védelméről szóló törvény közelmúltbeli módosítása védett természeti területen lehetőséget teremtett a fényszennyezés korlátozására. A Hortobágyi Csillagos Ég Rezervátum a hazai Zselici Tájvédelmi Körzet példáját követve Hortobágyon csillagos égbolt parkot hoz létre.

Bár a fényszennyezés viszonylag új keletű dolog, számos helyen már megtörténtek az első lépések annak szabályozása felé. Sajnos a szűk körű érdekelt csoportok és az, hogy a negatív hatások még nem jutottak át a köztudatba, limitálják a szélesebb körű társadalmi párbeszédet, s így lassan halad, illetve részben kiforratlan ennek jogi szabályozása.

A sötétség korszaka tér vissza hamarosan Nagy-Britanniába éjjelente: kikapcsolja a közvilágítást jó pár önkormányzat takarékosságból és környezetvédelemből.

Fél Európát megörökítették az űrállomás fedélzetéről egy egyszerű kézikamerás fotón. Az éjszakai képen látványosan kirajzolódnak a legnagyobb városok és az őket övező elővárosi települések.

Fönntartható „harmadik helyek”

ZACC – közösségi hely és adomány kávézó: Itt nincsenek árak, viszont van szívélyes vendéglátás és egyre növekvő közönség, akik nyitottak a nem szokványos dolgokra. Bárki betérhet egy beszélgetésre, még ha nem is ismer senkit.

Újabb fair trade kávézó és antikvárium nyílt Budapesten. A harmadik Treehugger bolt december óta várja a vendégeket a Deák térnél.

Az 1983-ban alapított philadelphiai Fehér Kutya kávéházban helyi élelmiszereket szolgálnak fel, szélerőművel termelik az áramot, kerekasztal-beszélgetéseket tartanak. Tulajdonosaik egy alapítványt hoztak létre, hogy kibővítsék a helyi élelmiszerek körét… angolul:

Helyi népszavazás

A helyi önkormányzatok működését szabályozó 1990. évi LXV. törvény IV. fejezete rendelkezik a helyi népszavazás, népi kezdeményezés feltételeiről. A törvény 45. § (1) szerint: A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.

Helyi természeti védettség alá helyezés

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24-25. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi jelentőségű természeti területek és emlékek védelméről és megóvásáról az önkormányzat képviselő-testülete alkot helyi rendeletet.

Hulladék-kitekintés

A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon c. KSH kiadvány alapján. (37-38. old.)

Hulladékdíjszabás

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről.

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól.

Hulladéktörvény-tervezet

Hamarosan a kormány, majd pedig a parlament elé kerül a hulladékról szóló törvénytervezet, a szaktárca javaslata elsősorban a hulladék keletkezésének megelőzéséről, és nem a feldolgozásról, az újrahasznosításról szól – mondta Illés Zoltán.

Hulladékügyek

Gyakran ismételt kérdésekre hasznos válaszok a Humusz Szövetség honlapján.

Iratminták

Formanyomtatványok a Levegő Munkacsoport honlapjáról letölthetők.

A Reflex Környezetvédő Egyesület által működtetett Civil kontroll honlap mintalevelei.

A Kötháló letölthető ügyiratmintái, formanyomtatványok.

Ismerjük településünket

Ismerjük településünket, az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését környezetvédelemi ügyekben? Online kérdőív.

Játékos jövőtervezés

Budaörs 2008 júliusában kezdett hozzá a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) kidolgozásához. A módszer lényege, hogy a tervezés folyamán a lehető legszélesebb körben bevonja az érintetteket, a városban élőket. Az új városi honlap célja is az, hogy mindenki láthassa, hol tart a tervezés, javaslatokat tehessen és nyomon követhesse, mi került bele a dokumentumokba.

Jogorvoslat, környezeti kár, veszélyeztetés jelzése

A közigazgatás feladata, hogy minél teljesebben szolgálja az állampolgárokat ügyeik megoldásában. Intézmények, ahová ügyeinkkel fordulhatunk, akkor is, ha környezeti, természeti kárt, vízkárt, veszélyeztetést észlelünk.

Kalundburg – anyagok körforgása

Ipari ökológia alatt általában inkább olyan együttműködéseket értünk, melyek túlnyúlnak egy-egy vállalat kerítésein. Az ipari szimbiózis néven is ismert elképzelés szerint a termelési és szolgáltatási folyamatokat a különböző kémiai elemek (szén, nitrogén stb.) természetben tapasztalható körforgásának a mintájára kell kialakítani, ami egyszerre biztosítja a környezeti károk radikális csökkentését, valamint a termelési folyamatok gazdaságosságának a javítását. (8-9. old.)

Kéretlen elektronikus reklámok

Óvatossággal és odafigyeléssel megúszhatjuk, hogy szélhámos adatvadászok hálójába kerüljünk, vagy hogy kéretlen elektronikus reklámüzenetek (spamek) árasszanak el minket. Végső esetben a médiahatóságot is csatasorba állíthatjuk.

Óvatossággal és odafigyeléssel megúszhatjuk, hogy szélhámos adatvadászok hálójába kerüljünk, vagy hogy kéretlen elektronikus reklámüzenetek (spamek) árasszanak el minket. Végső esetben a médiahatóságot is csatasorba állíthatjuk.

KHT rendelet

20/2001. (II. 14.) kormányrendelet (KHT-rendelet) a környezeti hatásvizsgálatról.

Kiemelt beruházás

Az Országgyűlés 2008. június 9-én döntött az építésügyi beruházások felgyorsítását tartalmazó jogszabályokról. Az érintett szabályozási csomag hét törvény módosítását tartalmazza. 2008. évi XLIX. törvény a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról.

2011-ben kiemelt beruházás lett a szociális családiház-építési ócsai program és a győri Audi beruházás, ezzel szemben már nem kiemelt beruházás az óbudai Hajógyári szigetre tervezett Álomsziget ingatlankomplexum.

Kistáj-szövetkezetek

A Galgafarm Első Magyar Organikus Mezőgazdasági Szövetkezetet 1992-ben alapítottuk Galgahévízen. A Szövetkezet az ökológiai és emberi szempontokat tiszteletben tartó társadalomhoz vezető út első állomásaként jött létre.

Harmadik éve léteznek nálunk is úgynevezett szociális szövetkezetek, amelyekben a tagok demokratikusan irányított közös vállalkozásban próbálják céljaikat megvalósítani. A számtalan nehézség ellenére életképesnek bizonyuló szécsényi eMultiCoop Szociális Szövetkezetnél jártunk.

Klímabarát települések

A Szövetség célja, hogy Magyarországon minél több településnek legyen saját, szakmailag megalapozott klímastratégiája, valamint a klímaprogramok megvalósításának elősegítése és a települések érdekképviselete klímavédelmi kérdésekben.

Komposztáló település, kerület

Sok kezdeményezés indult az elmúlt években a városi közösségi komposztálás elterjesztésére. A TudatosVásárló szerzője a saját sikereiről és kudarcairól számol be. Jelentés egy belvárosi bérház udvaráról, képekkel.

Folytatódik a környezetbarát szemléletmód bevezetése Szentendrén. A város önkormányzata elfogadta a helyi komposztálási koncepciót és a Környezetvédelmi Alap támogatásával, az állandó szentendrei lakosok részére helyi komposztálási programot indított.

A főváros II. kerületének egyik hangulatos parkjában szokatlan, ketrecszerű építmény hívja fel magára a figyelmet. A közelmúltban felépített közterületi lombkomposztáló a parkban ősszel lehulló falevelek helyben történő komposztálására szolgál. A kísérlet célja, hogy jelentős költségmegtakarítás mellett felesleges környezetterheléstől mentesítse a településrészt.

Környezeti adatok és információk nyilvánossága

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben.

A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása terén komoly visszalépéseket tartalmaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló sarkalatostörvény-javaslat – állapította meg a Levegő Munkacsoport a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) állásfoglalásával egybehangzóan.

Környezetvédelmi bizottság

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 9. § (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. (2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala látják el.

Környezetvédelmi törvény

1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) a környezet védelmének általános szabályairól.

KÖSSZ

A KÖSSZ Alapítvány Adományboltja új, nagyobb helyén megkezdi működését!

Nyugat-Európában milliárdos bevételeket hoznak a különböző alapítványoknak az úgynevezett charity shopok; az adományboltok rendszerét – szociokulturális és jogszabályi akadályok miatt – Magyarországon még nem sikerült meghonosítani.

Adománybolt nyílt Szegeden. Cégektől és magánszemélyektől kapott ruhaneműket, játékokat és könyveket árusítanak a Szeged első, nyugat-európai és egyesült államokbeli mintára kialakított adományboltjában.

Közbeszerzési törvény

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről.

Középkorúak tapasztalata

A Civil Vállalkozások fő programja a Senior Mentor Program, amelyben 55 év felettiek vesznek részt, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában segítsenek azoknak az általános iskolás diákoknak, akiknek ez gondot jelent.

Közérdekű adatok nyilvánossága

A környezeti közérdekű információk hazai nyilvánosságát ma lényegében három törvény és egy kormányrendelet egymás mellett (illetve egymást átfedve) szabályozza. Mi számít közérdekű adatnak – ki, hol és hogyan igényelhet hozzáférést? Mikor utasíthatja vissza az adatkezelő az adatok kiszolgáltatását – és milyen jogorvoslati lehetőségek vannak, ha jogsértő módon tagadja meg azt?

1992. évi LXIII. adatvédelmi törvény (Avtv) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről.

311/2005. (XII. 25.) kormányrendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről.

Közös ügyeinket segítő, közösségépítő módszerek

Állampolgári tanács. Az ÁT egy egyenlő részvételen alapuló döntéshozatali és döntéselőkészítő eljárás, amelyben 15–30, a saját mikrokörnyezete képviseletében jelenlévő állampolgár vesz részt.

Közösségi tervezők. A közösségi tanácskozás módszer demokratikus keretek között segítséget nyújt a közösség tagjainak egy hiteles, megalapozott, és egyetértésen alapuló válasz kidolgozásában valamely mindenkit érintő kérdésben. A tanácskozás témája lehet egy konfliktust gerjesztő kérdés eldöntése, lehet a jövőt érintő stratégia kidolgozása, vagy egy helyi kezdeményezés megvalósítása.

Az állampolgári tanács elméletét és gyakorlatát bemutató kiadvány lépésről lépésre végigvezeti az olvasót a tanács szervezésének és lebonyolításának menetén. Az általános leírásokon túl konkrét esettanulmányokat tartalmaz.

Mediátorok. A különféle szakterületeket képviselő szakemberek (mediátorok, közösségfejlesztők és szociális munkások) által kidolgozott és megvalósított program célja a kistelepülés megoldhatatlannak tűnő problémáinak megoldása alternatív vitarendezési módszerekkel.

A mediáció és a bírósági kapcsolatok kísérleti programját elemző tanulmány.

Facilitátorok. A facilitáció (folyamatsegítés) során egy csoportot átsegítenek egy folyamaton, problémán vagy változáson úgy, hogy a csoport minden tagját bátorítják az aktív részvételre. A facilitátor egy csoporton kívülről érkező személy, szerepe az, hogy kihozza a tudást és az ötleteket a csoporttagokból, és hogy bátorítsa őket, hogy tanuljanak egymástól, és hogy gondolkodjanak és működjenek együtt.

Utcaközösségek rendszere. Az utcaközösségek mindegyike egy vagy több utca családjainak közössége. Általában 150-180 helyi polgár; avagy 50-60 család (illetve egyedül élő ember). Az utcaközösség az együtt élőkből, vagy az egymáshoz közel élőkből – nem vérségi alapon, nem családi, rokonsági kapcsolat szerint – teljesen önkéntesen élő közösséget hoz létre.

Közösségben élni

Élni csak együtt lehet, egymás ellen nem. Esettanulmány egy kistelepülés élni akarásáról: Taliándörögd.

Óballáért Egyesület számára különösen fontos a kulturális, művészeti tevékenységek köré szerveződő közösségek, fejlesztések megismerése. A kulturális program, a művészeti tevékenység hogyan tud az egyes helyszíneken a helyi közösség összetartó erejévé válni, miként indulhat el egy fejlődési folyamat ezeken az alapokon.

Magyarországi példamutató kezdeményezések, sikerek, kudarcok, közösségek, álmok.

Közúti szemétszállítás

A pusztazámori hulladékkezelő központ fogadja és ártalmatlanítja Budapest szilárd települési hulladékainak mintegy 35%-át, valamint a lerakót övező térség Pest és Fejér megyéhez tartozó 9 településének hulladékát. A főváros maradék szemetét a rákospalotai szemétégetőben semmisítik meg.

Budapest zöldhulladéka szintén közúton kerül a Pusztazámori Hulladékkezelő Központba, ahol 2005 vége óta próbaüzemben, sikeresen működik a komposztálónk. Első körben a felhalmozódott szemét eltakarása a célunk, későbbiekben akár a komposzt árusítására is sor kerülhet.

Ráfordultam Érdnél az M7-esre. Bizony nem dicsőség egy környezetvédőtől, hogy autózik, de a tömegközlekedés nem túl jó egy fájós térdű embernek. Előttem egy szemétszállító autó, leánykori nevén egy kukás kocsi haladt. Persze a modernebb fajta, amely tömöríti a hulladékot.

Lassú városok

A „slow food”, azaz a „lassú étkezés” – méghozzá a tudatosan komótos táplálkozás – mozgalmának mintájára a „città slow” kezdeményezés a hon, az értékek, az életminőség és a hagyományok ápolását szolgálja.

Eddig csaknem 120 város érdemelte ki a Slow City titulust, a svéd Falköepingtől a dél-koreai Wandón át az új-zélandi Matakanáig, mellettük több száz város pályázik a csiga logóra. Közöttük az első magyar Hódmezővásárhely lehet, polgármestere elsősorban az átfogó városfejlesztési koncepció miatt döntött a pályázás mellett.

Legyen fád a klímaerdőben!

Klíma Klub ismét meghirdeti a 2010-ben nagy sikert aratott „Ültess fát, legyen saját fád a klímaerdőben” elnevezésű programját!

Több mint tízezer névre szóló fát ültet el minden regisztrált tagja után novembertől a Klíma Klub Közhasznú Nonprofit Kft a Magyar Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) segítségével Magyarország különböző pontjain.

Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség

A magyarországi közösségek – települések és társadalmi szervezetek – a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséghez az alapszabály elfogadásával csatlakozhatnak, melyben vállalják, hogy a célkitűzésekkel egyetértve, az éghajlatvédelmi szempontokat figyelembe véve, folytatják tevékenységeiket.

Magyar Élőfalu Hálózat

A létrejött ökofalvak, kisebb közösségek, egyéni próbálkozók és érdeklődők szakmai fóruma 2006 februárjában alakult meg Máriahalmon Magyar Élőfalu Hálózat néven; a hálózatnak saját hírlevele és levelezőlistája is van.

MBA-rendszerű égetők

A német és osztrák mintára Magyarországon is megvalósítani tervezett módszer alapja a települési hulladék mechanikai-biológiai kezelése (német rövidítéssel MBA): a szemetet felaprítják, majd emelt hőmérsékleten, oxigén jelenlétében erjesztik. Így szén-dioxid és vízgőz formájában távozik belőle tömegének 30-40 százaléka, miközben a térfogata is jelentősen csökken. (3. old. Keretes: MBA)

Megújuló energia

A napsütéstől a geotermikus energián át a biomasszáig sok mindennel lehetne fűteni épületeinket, hiszen a megújuló energiaforrásokkal viszonylag jól ellátott Magyarország, de egyelőre kevesen élnek a lehetőséggel. A politikai akarat és az átgondolt fejlesztéspolitika hiánya okolható ezért.

Mérjük a zöldítést

Civilek jogi lehetőségei a zöldfelületek védelmében és a településrendezésben.

Véget ért a Zöld Levél Program első éve. A Lélegzet Alapítványnak és a Levegő Munkacsoport városzöldítő programja 2007 júliusában kezdődött, és az V., VI., VII. kerület, valamint az Újlipótváros növényállományának növelését tűzte ki céljául.

Érdekesség. Győrben éves szinten 3 719 570 liter ásványvizet fogyasztanak. Ezt a literenkénti 0,05 kg PET palack súlyával megszorozva a hulladéka megközelítőleg 186 000 kg PET palack, ami – 1,5 literes palackokkal számolva – hozzávetőleg 2 480 000 darab PET palack, mely 30 cm átlagmagassággal megszorozva 744 km, ami egyenlő Győr–Padova távolságával. Magyarországon éves szinten 1,5 milliárd darab palackot gyártanak, ehhez viszonyítva a győri érték alacsony, de lokális szinten meghatározó.

Ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. A győri ökolábnyom program vezetőjének, Dr. Szigeti Cecília egyetemi adjunktusnak az előadása. Video.

Mondragón szövetkezet

A Fagor márkájú mosógépet egy olyan szövetkezet munkásai készítik, amely tagja az észak-spanyolországi Mondragónban alapított Mondragón Szövetkezeti Vállalatnak.

Ne égessünk, előzzük meg!

A levélégetés napjainkra egészségkárosító és környezetszennyező „népszokássá” vált. Pedig lenne más megoldás. Komposztálással az eddig haszontalan hulladéknak tekintett szerves anyag humusszá alakulhat.

Ha másból nem is, a településeink felett egyre sűrűbben gomolygó füstfellegekből csalhatatlanul megállapítható, hogy ismét beköszöntött az ősz. A levélégetés szertartása sokaknak okoz bosszúságot.

Ha a jegyző nem tud intézkedni, kitől kérhetünk segítséget? A Pest megyei Pomázról fordult hozzánk egy kétségbeesett lakos, mert a lakóhelyén évek óta szinte folyamatosan kábelt égetnek, illetve illegális hulladéklerakás folyik, amelyek szennyezik a levegőt, a talajt, és rontják a tájképet.

Nemzeti környezetvédelmi program

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009–2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról és mellékleteként a közkeletű nevén NKP program.

Nulla hulladék program

Nulla Hulladék Programunk célja, hogy segítséget, jó gyakorlatokat, ötleteket, tudást, bátorítást nyújtsunk minden érintett társadalmi csoportnak a változtatás elindításához, a szemléletmód megváltoztatásához.

Önkéntesség

Az Önkéntes Központ Alapítvány célja a magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek munkájának támogatása.

A WWOOF egy kölcsönös csere, ahol az önkéntesek segítségéért a biogazdák élelmet és szállást ajánlanak, illetve lehetőséget arra, hogy az önkéntesek tanulhassanak a bio életmódról.

Legyél egy hétig dinnyetermesztő vagy libapásztor! 18 és 35 közötti városi fiatalokat várnak a vidéki gazdálkodás kipróbálására a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA új programja keretében.

Az önkéntessség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közjó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Önkéntesség európai éve – 2011

Az Európai Unió 1983 óta rendezi meg a különféle témákra koncentráló „Európai Éveket”. Minden évre megjelöl egy tevékenységi területet, mely kapcsán – Európa szerte egységes megközelítést alkalmazó kampánnyal – igyekszik az állampolgárok tájékozottságát növelni és a nemzeti kormányok figyelmét a témakörre irányítani.

Óriásplakátok

Olaszország új kulturális minisztere, Giancarlo Galan leszedetné Velence épületeit elfedő hirdetéseket, amik gyakran egész műemlékeket takarnak el. 

Oxfam

A brit adományboltok hat évtized alatt a jótékonykodás rosszul fésült alapegységeiből nem kis részben professzionális civil üzletláncokká váltak, ahol a szegény és a gazdag, a mániákus és az etikus vásárló is megtalálja, amit keres.

Pusztazámori hulladékégető terve

Helyi népszavazáson utasította el Pusztazámor lakossága a tervezett szennyvíziszap-égető megépítését egy helyi civil szervezet és a Humusz Szövetség tájékoztató tevékenységét is megfontolva.

Rendezvény lábnyoma – követhető ötlet

2011-ben másodízben számolták ki a győri Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny (OPEV) ökológiai lábnyomát. Az eredményeket a verseny eredményhirdetését megelőzően ismertették a résztvevőkkel.

Részvételi demokrácia

A társadalmi innováció központi kérdése, hogy lokális szinten, településről településre haladva, hogyan lehet a részvételi demokrácia eszközeivel az életminőséget emelni, ami már nem csak anyagi, jóléti vagy szociális fejlődés. Az abai modell folytatása Fejér megye négy településén.

Részvétel a döntéshozatalban. A Reflex Környezetvédő Egyesület Civil kontroll honlapján a civil részvétel kódexe a jó gyakorlatok széles tárházát vonultatja fel. Olyan útmutatást kínál a demokratikus folyamatban résztvevő minden szereplő számára, amely a civil szervezetek és állami intézmények, hatóságok közti dialógus és együttműködés konkrét gyakorlati tapasztalataira épül.

SKV-rendelet

2/2005. (I. 11.) kormányrendelet (SKV-rendelet) egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról.

A környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a Kvtv. 43. § (4) bekezdése szerint a kormány által rendeletben meghatározott tervekre és programokra – így a településrendezésre – stratégiai környezeti vizsgálatot (SKV) kell végezni.

Szelektív gyűjtés

Magyarországon 2001-ben indult a szelektív hulladékgyűjtés. Még van mit javítani a rendszeren, valamint a lakosság környezettudatosságán is. Ez a két dolog volt a fő mozgatórugója annak a két sikeres lakossági kezdeményezésre létrejött hulladékszelektálási szisztémának, amelyet saját használatra is ajánlunk önöknek.

Szemétdíj mennyiség szerint

Arányos a díj akkor, ha azt a hulladék ürítésekor mért és ténylegesen átvett mennyiség után vetik ki. Differenciált díjról akkor beszélhetünk, ha más-más egységárat számolunk fel a vegyes hulladék, a szelektíven gyűjtött komponensek, az inert hulladék vagy a lomtalanítás, stb. esetében. A díjnak ösztönöznie kell a vegyes hulladék keletkezésének csökkentését és a szelektivitás növelését.

Szerves hulladék

A kukába kerülő háztartási hulladék egyharmada komposztálható. A konyhai zöldség-, gyümölcs maradványok, a kertben lehulló falevelek, a levágott fű, az elszáradt virágok a zöldjavak. A talaj milliárdnyi apróbb-nagyobb élőlénye ezekből „állítja elő” a humuszt vagy más szóval a komposztot. Komposztálással kapcsolatos tudni- és tennivalók.

Legyen október 10-e a komposztálás ünnepnapja! Pedagógusok, tanítványaik és civil szervezetek bekapcsolódását várjuk az egész ország területéről!

Ha lakásban élsz és nem férsz hozzá kültéri komposztálóterülethez, nincs lehetőséged a szabadban komposztálni, akkor is újrahasznosíthatod ételmaradékaidat komposztláda komposztáló rendszerben, vörösgiliszták felhasználásával.

Szívességbank

Hazánkban az átlagemberek életszínvonalának rohamos esésével egyre jobban előtérbe kerülnek a világszerte már jól bevált készpénzkímélő szolgáltatások, árucserék.

Helyi pénz. A pénz önmagában nem érték. Amikor a pénz a közösségen belül körbejár, az értéket az jelenti, amit érte adunk, majd kapunk. A pénz csak egy közvetítő. Ebből már az is érthető, hogy a pénz a közösség fontos erőforrása, tehát lényeges, hogy a közösség gyakorolja fölötte a kontrollt.

Szívességbank és hasonló kezdeményezések gyűjtőportálja.

Településed légszennyezettsége

Magyarország szmogtérképe óráról órára, ahol nyomon követheted településed levelőjének állapotát az Időkép.hu honlapján.

Kíváncsi vagy, hogy mennyire szennyezett a lakóhelyed levegője? Az EU nemrég publikált online térképén a helyi közlekedés és a háztartások légszennyező hatását is láthatod. Az évente frissülő térképen a változások is nyomon követhetők.

Településrendezés – részvétel

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

Területi és települési tervezés – Jogi segédlet az EMLA Egyesülettől.

Településünk lábnyomszámítása – követhető ötlet

A hosszadalmas adatgyűjtési, -feldolgozási és számítási munkát követően 2010 novemberében megszületett Győr ökológiai lábnyom kutatásának eredménye.

Természetvédelmi törvény

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 24. §, valamint a 25. § (1) szerint a védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet.

Tűzraktér

A Tűzraktér Független Kulturális Központ és Alkotóház VI. kerületi önkormányzattal folytatott tárgyalásai ellenére számunkra ismeretlen okokból a Tűzraktér Hegedű utcai épületében az eddig támogatott kulturális és művészeti tevékenységünket ellehetetlenítik. 2011. március 31-ével a 374 főt befogadó alkotóházunkat kiürítésre kötelezték.

A Tűzraktér új kulturális helyszíne a budai Király fürdőben – Vízraktér néven folytatjuk.

Ügyféli jog

A környezetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezeteket megillető ügyféli jogok tartalma: véleményezési jog a környezetet érintő szabályozási, jogszabályalkotási folyamatokban, fellebbezési jog a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban kiadott engedély ellen, valamint a bíróság előtt a perlési jog.

Ismertető a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény főbb előírásairól.

Civilek az uniós környezetjog érvényesítésében. A civil társadalom egyes különös értékek védelmére létrehozott (így például környezetvédő) egységei – szervezettségük folytán – erőteljesebben képesek megvalósítani céljaikat. Fontos e szervezetek integrációs tevékenysége is, mivel a közösségi környezetjog alkalmazási hiányosságaira is felhívják az EU egyes intézményeinek figyelmét.

Ügyféli jog a hulladékgazdálkodásban

Részt vehetünk a döntéshozatalban, ebben segítséget kérhetünk a Humusz, a Reflex vagy a Kötháló környezetvédő szervezetektől.

Útsózás

A só komoly károkat okoz, nagyban gátolja a hazai fasorok folyadékfelvételét, és kiszáradnak. A jogalkotó idén ősztől kormányrendeletben tiltja minden olyan síkosságmentesítő anyag használatát, mely a fás szárú növényzetet károsíthatja. A boltokban már megjelentek az alternatív anyagok: a zeolit, a fűrészpor, az acetátok és karbamid alapú jégolvasztó szerek.

Vác példája

Bíró György környezetvédelmi mérnök, grafikus, meghívott előadó a Miskolci Egyetemen, hosszútávfutó, „pólóművész” egyenesen munkából, kerékpárral érkezik a kora esti találkozóra. Amikor teheti, kerékpárral teszi meg az utat váci otthona és budapesti munkahelye között.

Veszélyes hazai ipari létesítmények

A hvg.hu igyekezett összesíteni a környezetre és az emberekre legveszélyesebb ipari létesítményeket. Az üzemek mellett – amelyeket a katasztrófavédelem is listába rendezett – a fontosabb nukleáris, kommunális és ipari hulladéklerakókat is számba vettük, akárcsak a vörösiszap-tározókat. Ez utóbbiak egy részét ugyanis a jelenlegi katasztrófavédelmi törvény nem sorolja a veszélyes hulladékok közé.

Villamosenergia-törvény (Vet.)

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Virágos városok versenye

Hogyan csatlakozhat az Ön települése is a Virágos Magyarországért nagy közösségéhez, mik a verseny céljai, megismerheti az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében sikeresen szereplő magyar városokat és falvakat, hasznos tanácsokat találhat arról, hogy hogyan kell felkészülni a versenyre, és milyen virágot érdemes ültetni az ablakba, a kiskertbe.

Vízgazdálkodási törvény

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Termálenergia és termálvíz hasznosítás jogi hátterének és szabályozásának változásai, engedélyeztetési eljárások.

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról (hatályos: 2010. V. 14.-től)

Zajrendelet, 2002

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.

Zajtérképezés

Bár a városi életnek vannak előnyei, a városban sosincs csend – ez pedig komoly problémát jelent. A magas zajszint zavarja a beszédértést és a munkára való koncentrálást, súlyosabb esetben alvászavarhoz és halláskárosodáshoz is vezethet. A tartósan magas zajterhelés ezért komoly társadalmi konfliktusforrás, melynek kezelésében az első lépés a zaj által leginkább érintett területek kijelölése.

Elkészült Budapest zajtérképe. A térkép igazi jelentősége, hogy a tervek szerint az új beruházások építési engedélyénél azt is vizsgálják, hogyan növelik majd a környék zajterhelését. Budapest zajtérképéről, a várható intézkedésekről részleten itt olvashatsz.

Zöld átrendezés

A gyakorlati tapasztalatok és az elméleti kutatások egyaránt bebizonyították, hogy az ökoszociális államháztartási reform hatásai egyaránt kedvezőek a környezetvédelem, a gazdasági fejlődés, a versenyképesség és a foglalkoztatottság szempontjából.

A magas államháztartási hiány csökkentésére nem az a megoldás, hogy leépítjük a közösségi szolgáltatásokat és üzleti szolgáltatásokká igyekszünk ezeket átalakítani. A megoldást a környezetet károsító termékek és szolgáltatások fokozott adóztatása, illetve a környezetvédelmi és nemzetgazdasági szempontból káros gazdasági támogatások felszámolása jelenti.

A Levegő Füzetek sorozat keretében megjelent kiadvány röviden és közérthetően ismerteti a zöld államháztartási reform lényegét, hét konkrét példával szemléltetve megvalósításának előnyeit.

Zöld közbeszerzés

A GKI Gazdaságkutató Zrt. elkészítette a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010 című kiadványt. A nemzetközi összehasonlítás alapján Magyarország jelenleg több mutató esetében is az EU középmezőnyében helyezkedik el.

Hazánkban ugyan még mindig nincs elfogadott nemzeti cselekvési terv arra, hogyan tegyük környezetbarátabbá a közbeszerzéseket, de számos információs anyag segítheti azokat a megrendelőket, akik zöld útra szeretnének lépni. Jó példák is vannak már. (rövidített verzió)

Zöld ombudsman

Súlyos visszalépésnek tartja az ombudsmani rendszer átalakítását Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, aki szerint az sem kizárt, hogy gazdasági érdekek állnak a változtatások mögött.

A válaszadók több mint 90 százalékának fontos a jövő nemzedékek érdekeinek védelme a kormány által kezdeményezett lakossági felmérés szerint. Még akkor is, ha az a jelenben bizonyos áldozatokkal jár.

Zöld szórólapkampány

A világ legzöldebb szórólapkampánya a WWF-től: a kampány lényege, hogy egyetlen szórólapot nyomtatunk, és ezt a szórólapot két önkéntes elviszi egy forgalmas belvárosi csomópontba, legyen az metróaluljáró vagy egy pláza mozgólépcsője.

Zöld térkép

A Zöld Térkép azokat a „zöld” lehetőségeket térképezi fel, amelyek segítségével fenntarthatóbb módon tudunk élni.

Zöldterületek

A Levegő Munkacsoport számos kedvező önkormányzati tapasztalatot mutat be az eredményes, a lakosság elégedettségét kiváltó zöldterület-fejlesztési és -fenntartási lehetőségekről.

Miért is van szükség zöldfelületekre? Megmenthetők-e az agglomeráció zöldfelületei?